Arxiu de la categoria: _Portal d’entitats

Notícies publicades pel Portal d’Entitats amb informacions que poden ser d’interès per a totes les entitats.

Formació sobre tràmits en línia i identificadors digitals

El dimarts 20 de febrer tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA un curs adreçat a ciutadania, entitats i empreses sobre tràmits en línia i identificadors digitals. El taller tindrà una durada d’una hora i anirà a càrrec d’Eva Font, tècnica TIC i de Transparència de l’Ajuntament de Manlleu.

El taller és gratuït. Podeu inscriure-us a la biblioteca per telèfon al 93 851 14 86

Taller de tràmits en línia i identificadors digitals
Dimarts, 20 de febrer. 19 h
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
C/del Pont 16-18. 2a planta
b.manlleu@diba.cat | 93 851 14 86 | www.bibliotecamanlleu.cat

Donem abric!

Donem Abric!

Aquest és el lema de la campanya que engeguen Dones Solidaries els dies 20-21 i 22 d’octubre i que té per objectiu recollir roba de llit i tovalloles per que les famílies que s’adrecen a “El Rober” puguin abordar millor l’hivern que ja arriba.

Dones Solidaries és una associació solidària sense ànim de lucre, que des del 2011 treballa en el projecte “El Rober” que consisteix en recollir roba, sabates, utensilis de la llar, mobles i roba de la llar que ja no s’utilitzen i facilitar-los a aquelles famílies amb més necessitats. Enguany, fan una crida perquè les ajudem, ja que arriba el fred i tenen un dèficit de llençols, tovalloles i mantes per oferir a les famílies de Manlleu que ho necessiten.

El lliurament es pot fer en horari de matins 10 a 12 h i de tardes 16 a 19 h. al Carrer Nuria, 51 de Manlleu.

(Si voleu ampliar la informació podeu contactar amb Rosi Tf.674963563 – 938513091)

 

Noves estratègies de comunicació digital per aconseguir l’èxit

Com cada any, des de l’Ajuntament de Manlleu oferim a les entitats i associacions un curs adaptat a les vostres necessitats.

A partir d’algunes propostes, hem preparat un curs de 12 h de durada que us ajudarà a millorar i actualitzar la comunicació entre les entitats de Manlleu i les entitats i la ciutadania, a través de les noves tecnologies. Ens referim a internet, web, blogs, Facebook, Youtube, Twiter, instagram, butlletins electrònics…

 El coneixement d’aquestes eines us permet un accés immediat a la informació i a la comunicació i posar-la a l’abast de tothom.

Aquest curs us ajudarà a conèixer-les totes i triar aquelles que a cada entitat us siguin més útils. Després del curs, si voleu, disposareu de formació particular per aprendre el funcionament de les eines que heu triat per a la vostra entitat, en cas que hagueu de actualitzar la informació o bé començar-la des de nivell bàsic.

Per inscriure-us o si voleu més informació truqueu al 93 851 50 22 (ext. 20043) de 8 a 15 h i demaneu per Mercè Sayol, tècnica de Participació Ciutadana, o bé envieu un c/e a participa@manlleu.cat

PROGRAMA

CALENDARI

Convocatòria de subvencions per a la contractació de joves en pràctiques

S’ha obert una convocatòria de subvencions per a entitats, destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil.

Trobareu més informació al següent enllaç.  El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és del 5 d’agost al 15 de setembre (ambdós inclosos).

http://xarxanet.org/projectes/noticies/subvencions-per-entitats-contractacio-en-practiques-de-joves-dins-el-programa-de-garantia-juvenil-a-catalunya

Aquest ajut, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, va destinat a la contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin entre 18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals durant 6 mesos.

Les entitats interessades poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, concretament al Servei d’Ocupació, on us ajudarem tant per la tramitació de la subvenció com per a la recerca de persones candidates

TRANSPARENT: Transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives

Què és TransparEnt?

TransparEnt és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre, que els permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit.

L’objectiu és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector.

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per a generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada, que es proposi enfortir les relacions amb usuaris, treballadors, col·laboradors i amb la ciutadania en general,  pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

La manca de bones pràctiques consolidades i d’una tradició sòlida dificulten l’aplicació dels principis de transparència i l’apreciació dels beneficis que comporta. És per això que calen criteris i models com els que desenvolupa el projecte TransparEnt.

Descobreix com funciona l’eina d’autoavaluació
http://transpar-ent.info/

Es deixaran d’ementre els certificats electrònics de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica

CapturaUs informem d’un canvi de reglament segons el qual, a partir de l’1 de juliol, l’Ajuntament deixarà d’emetre certificats electrònics de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica. Aquests certificats eren una manera no-personal a través de la qual les entitats podien realitzar tràmits electrònics. A partir de juliol no s’emetran més certificats d’aquest tipus i només s’expediran certificats personals (com l’idcat). En aquest cas, la persona signarà a títol personal com a representant (secretari/a, president/a…) de l’entitat. Els antics certificats de persona jurídica i d’entitat sense persona jurídica es podran seguir utilitzant fins que es revoquin o bé caduquin.

Contingut de la informació:
El pròxim 1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

Aquest Reglament no preveu l’emissió de certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica. A les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica reserva únicament els segells electrònics, que permeten acreditar l’autenticitat de l’origen i la integritat del document segellat.

Els certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica emesos abans de l’1 juliol 2016 podran seguir utilitzant fins a la seva caducitat o revocació, però no podran renovar-se després d’aquesta data.

Ja ha finalitzat el curs: Obligacions de les lleis de transparència i de protecció de dades de les entitats

El dijous 3 de desembre vàrem fer la segona sessió del curs “Obligacions de les lleis de transparència i de protecció de dades de les entitats”. En aquesta sessió vam tractar “La llei de transparència“. Aquí us adjuntem el material que l’Eva Font i en Sergi Calle, docents del curs, van tractar.

Us recordem que en aquest portal 2.0 també hi trobareu el material de la primera sessió: “La protecció de dades de les entitats”

A continuació deixem enllaços del material utilitzat.

Guia de transparència per a les entitats

Resum obligacions transparencia entitats

 

Ja ha començat el curs: Obligacions de les lleis de transparència i de protecció de dades de les entitats

El dijous 17 de novembre vàrem fer la primera sessió del curs “Obligacions de les lleis de transparència i de protecció de dades de les entitats”. En aquesta sessió vam tractar “La protecció de dades de les entitats“. Aquí us adjuntem el material que en Sergi Calle, docent del curs, va tractar. 

Per a les entitats que no vàreu venir us recordem que la segona i última sessió es farà el dijous 3 de desembre de 20 h a 21 h a ElCanal (C. Baixa Cortada, 1, 2n) i es treballaran “Les obligacions de les lleis de transparència”.  Si voleu venir només cal que ens envieu:  el nom de l’entitat, el nom i cognoms de la persona que vindrà, el seu c/e i telèfon a:  serveispersonals@manlleu.cat

A continuació deixem enllaços del material utilitzat:

DOCUMENTACIÓ. LA PROTECCIÓ DE DADES DE LES ENTITATS
Material adaptat per elCanal a partir de l’original a Crajbcn

POWER POINT PROTECCIÓ DE DADES
 Material editat per la Diputació i que es va utilitzar durant la formació als ajuntaments dins del programa de suport a les entitats


Modificació dels requisits d’exempció a presentar l’Impost de Societats

El passat 31 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. L’article 63 de l’esmentada llei, torna a modificar els requisits d’exempció a presentar l’Impost de Societats a les entitats parcialment exemptes no acollides a la Llei de Mecenatge. Concretament amplia a 75.000€ els ingressos anuals de l’entitat (abans 50.000€). Aquest canvi és amb caràcter retroactiu als exercicis que comencin des de l’1 de gener de 2015. Aquest enèsim canvi no suposa un avenç molt gran, ja que segueix l’obligació de compliment dels altres 2 requisits per tal de gaudir de l’exempció de la presentació de l’Impost de Societats.

A conseqüència, l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats queda redactada de la següent manera:

«3. Els contribuents a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estan obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

No obstant això, els contribuents a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei no tenen l’obligació de presentar declaració quan compleixin els requisits següents:

 1. a) Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
 2. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
 3. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.»

Els ingressos exempts són aquells que provinguin de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no siguin considerades una explotació econòmica (bàsicament quotes de soci, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provinguin del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

A conseqüència, segueix la subjecció a l’impost per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal i com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda d’entrades, l’organització d’excursions, l’organització d’extraescolars, cursos, la socialització de llibres (AMPA), la venda de samarretes, la facturació d’actuacions o les rifes, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.

Curs: Obligacions de les lleis de Transparència i de Protecció de dades de les entitats

Actualment les entitats esteu obligades a complir dues lleis: La Llei de transparència i la Llei de protecció de dades.

Des de l’àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament us oferim dues sessions formatives per conèixer la normativa que heu de complir i el procediment que heu de seguir per adaptar-vos-hi.

La primera sessió es farà el dijous 19 de novembre, de 20.00 a 21.30 h i es tractarà la Protecció de dades.

La segona sessió es farà el dijous 3 de desembre, de 20.00 a 21.00 h i es tractarà la Llei de transparència.

Després de les dues sessions us oferim assessorament personalitzat a les entitats que vulgueu o necessiteu més suport per posar en pràctica aquestes lleis.

La formació es farà a El Canal, C. Baixa Cortada, 1, 2n.

Per inscriure-us heu d’enviar el nom de la vostra entitat,  nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona que hi assistirà a serveispersonals@manlleu.cat

Per a més informació truqueu al 93 851 50 22.

 

Trobada de les entitats manlleuenques d’arrel tradicional catalana

El dissabte 25 de juliol la plaça Fra Bernadí va ser escenari i punt de trobada de les entitats manlleuenques d’arrel tradicional catalana.

De les 6 a les 9 del vespres les 8 entitats manlleuenques d’arrel tradicional van omplir la plaça d’actes, tallers i exhibicions de caire tradicional per donar-se a conèixer, apropar el món de la cultura d’arrel tradicional de Manlleu als ciutadans i als visitants i promoure diferents tradicions populars catalanes i de la ciutat.

En aquesta primera mostra hi van participar:

 • Agrupació Sardanista Manlleuenca
 • Grup Sardanista Ocellets del Ter
 • Colla Castellera Nyerros de la Plana
 • Diables Els Serpents de Manlleu
 • Colla Gegantera i Grallera de Manlleu
 • Amics de La Flama Del Canigó I Dels Focs De Sant Joan -Tradifoc
 • Associació per les tradicions populars catalanes “El Serpent de Manlleu”
 • Associació de Sant Antoni Abat – Tonis de Manlleu

Les entitats van oferir tallers participatius per aprendre a ballar sardanes, pujar castells, tocar tabals i llençar pirotècnia, muntar gegants i tocar una gralla, maquillar-se i fer manualitats amb els Menuts del Serpent, conèixer el Gremi de Tonis,  saber d’on sorgeix la tradició dels Focs de Sant Joan i la Flama del Canigó i molt més.

La mostra va començar amb una ballada de gegants amb la Colla Gegantera i Grallera de Manlleu, seguida per una explicació del significat de la Flama del Canigó i dels Focs de Sant Joan i uns moments musicals del cantautor Joan Usart, músic Manlleuenc molt vinculat a l’associació Tradifoc. Acabat el concert els tabalers d’Els Diables dels Serpents de Manlleu van animar la diada amb una batucada popular, seguida d’una exhibició de castells a càrrec dels Nyerros de la Plana. Els visitants també van gaudir d’un tastet de sardanes amb els Ocellets del Ter i l’Agrupació Sardanista Manlleuenca i música de cobla, a càrrec de la Principal del Llobregat i veure d’un “galop” que els sardanistes van oferir amb la col·laboració dels Gegants de Manlleu. La fi de festa va anar a càrrec dels Diables Els Serpents de Manlleu, que amb la seva pirotècnia i els tabalers van posar una nota de color final a la trobada.

Les entitats van rebre un record de la trobada, que els van entregar personalment la Dolors Collell i Suriñach, 2a tinent d’alcalde i regidora de Promoció Personal i Social i l’Eudald Sellarès i València, regidor de Promoció Econòmica i Joventut.

L’Ajuntament de Manlleu agraeix la col·laboració i la implicació de les entitats que hi han participat, perquè sense elles aquesta primera mostra no hauria estat possible.

1a. MOSTRA D’ENTITATS MANLLEUENQUES D’ARREL TRADICIONAL

cartell-imprentaDissabte 25 de juliol, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre se celebrarà la 1a. Mostra d’entitats manlleuenques d’arrel tradicional a la Plaça Fra Bernadí

Aquesta activitat facilitarà conèixer i promoure les entitats de Manlleu d’arrel tradicional i donarà la possibilitat de “tastar” diferents tècniques vinculades amb aquestes entitats i tradicions, apropant el món de la cultura d’arrel tradicional de Manlleu als ciutadans i als visitants.

Les entitats que participaran a la mostra són:

 • Agrupació Sardanista Manlleuenca
 • Grup Sardanista Ocellets del Ter
 • Colla Castellera Nyerros de la Plana
 • Tabalers Els Serpents de Manlleu
 • Diables Els Serpents de Manlleu
 • Colla Gegantera i Grallera de Manlleu
 • Amics de La Flama del Canigó i dels Focs de Sant Joan -Tradifoc
 • Associació per les tradicions populars catalanes “El Serpent de Manlleu”
 • Associació de Sant Antoni Abat – Tonis de Manlleu

De les 6 de la tarda a les 8 del vespre les entitats oferiran tallers participatius perquè qui ho desitgi pugui aprendre a ballar sardanes, pujar castells, tocar uns tabals i llençar pirotècnia, muntar gegants i tocar una gralla, maquillar-se i fer manualitats amb els Menuts del Serpent, conèixer el Gremi de Tonis i molt més.

Les principals activitats programades són:

 • 18.00 h. Ballada de gegants amb la Colla Gegantera i Grallera de Manlleu.
 • 18.30 h. Batucada amb els tabalers dels Diables dels Serpents de Manlleu.
 • 18.45 h. Exhibició de castells amb els Nyerros de la Plana.
 • 19.00 h. Tast de sardanes amb els Ocellets del Ter i l’Agrupació Sardanista Manlleuenca.
 • 19.30 h. Audició de Sardanes i ballada final amb música de cobla, a càrrec de la Principal del Llobregat.
 • 20.30 h. Fi de festa a càrrec dels Diables Els Serpents de Manlleu.

Esteu tots convidats a participar-hi i a viure la cultura d’arrel tradicional a través de les entitats de Manlleu.

Organitza: Ajuntament de Manlleu-Cultura.

Formació per a les entitats de Manlleu. Portal 2.0

Ja fa uns quants mesos que “El Portal d’entitats de Manlleu” funciona i ara volem fer un pas més. Per anar-lo millorant i facilitar a les entitats apropar-vos entre vosaltres i amb la ciutadania,  des del Servei a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament anem treballant per ajudar-vos a millorar la vostra informació a través de les Noves Tecnologies (TIC). Actualment estem preparant una sèrie d’accions formatives dirigides a les entitats i que es portaran a terme els propers mesos. Com que cadascú de vosaltres teniu interessos, nivells informàtics i disponibilitat horària diferents, el nostre objectiu és poder-nos adaptar a les vostres necessitats. Per aquest motiu, si us interessa aprendre i/o millorar les vostres competències informàtiques, heu d’omplir un qüestionari i en funció de les vostres respostes organitzarem grups de formació que estiguin ben adaptats a les vostres necessitats.

Us agrairem que ompliu el següent formulari:

FORMULARI DE NIVELLS I NECESSITATS TIC

24 entitats han iniciat el curs ‘Què hem de saber per afrontar les reformes comptables i fiscals que afecten les entitats’

DSC_0341Per afrontar la nova Llei sobre l’Impost de Societats i per tractar aquells dubtes que no són fàcils de resoldre, vint-i-quatre entitats de Manlleu han començat la formació que ha organitzat l’Àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Les dues primeres setmanes de maig aquestes entitats estan fent les dues sessions teòriques. Seguidament, les que vulguin, faran tres sessions pràctiques sobre les obligacions comptables i tres sessions pràctiques sobre les obligacions fiscals. En aquesta part del curs els participants faran exercicis que els aproparà a la realitat i els ajudarà a entendre com han d’actuar per fer-los correctament. Un grup d’entitats fa el curs el dimarts i l’altre el dijous de 20 h a 21.30 h. Aquelles entitats que els interessi fer aquesta part pràctica, encara que no hagin fet la part teòrica, cal que es posin en contacte amb l’Àrea de Servei a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Tel. 93 851 50 22, correu electrònic  serveispersonals@manlleu.cat

EL SARRÓ, Manlleu aliments solidaris

ACTES SARRÓ (2)Des del Sarró, Manlleu aliments solidaris, els mesos d’abril i maig organitzen diferents actes i conviden a tota la ciutadania a participar-hi.

Activitats que es duran a terme:

– Proposen a les entitats recaptar aliments, en la mesura que sigui possible. Els aliments que es necessiten són: Llet sencera, oli, préssec o pinya en almívar i cacau en pols.

El dia de Sant Jordi, a la plaça Fra Bernadí, a la parada de l’Església Evangèlica Baptista de Manlleu hi haurà venda de roses. Els beneficis aniran destinats a la compra d’aliments del Sarró.

Dimecres 29 d’abril a les 20 h, a la Salle es farà una xerrada informativa sobre el malbaratament alimentari, els seus orígens i com evitar-ho, a càrrec de la Fundació Banc d’Aliments.

Dissabte 9 de maig, es farà una jornada de portes obertes al Sarró d’11 h a 14 h. Durant la visita al Sarró explicaran el seu funcionament:  a les 12 h, recepció de les entitats que han participat en la campanya i lliurament dels alimenst recollits, a partir de les 13 h, “Tapa solidària” a càrrec del Graller Rialler, al pati del Sarró. Aportació de 2 € destinats a la compra d’aliments.

Per a qualsevol informació o per obtenir cartells del Sarró podeu contactar amb la tècnica del banc d’aliments (Susanna Fernández) al telèfon 93 851 08 48 o bé per c/e a fernandezss@manlleu.cat