Taller formatiu: Captació de fons, noves fonts de finançament

L’Ajuntament de Manlleu ofereix una nova formació adreçada a les entitats del municipi: Captació de fons, noves fonts de finançament. L’objectiu és millorar el coneixement i formació de l’alumnat en l’àmbit del Fundraising o captació de fons en el sector no lucratiu.

Durada: 4 hores
Dilluns 5 i 12 de març de 19:30 a 21:30h
Casal Cívic Frederica Montseny. Av. Puigmal, 137-139, Manlleu
Inscripcions: fins el dia 26 de febrer a través del full d’inscripció adjunt.

Document d’Inscripció

Continguts formatius:

1. Context

 • Context socio-econòmic i Context econòmic en el Tercer Sector
 • Elements clau per a la captació de recursos.
 • Captació: tendències del sector no lucratiu.
 • Guanyar la confiança dels col·laboradors

2. Possibilitats de captació

 • Fons privats: l’augment del volum de donacions.
 • El màrqueting directe
 • Les visites domiciliàries.
 • Face to face (cara a cara).
 • Telemarketing, telemaratons, loteries i rifes.
 • Herències i llegats.
 • Organització d’esdeveniments, venda de productes de consum.
 • Fidelització dels col·laboradors actuals.
 • Accions amb grans donants.
 • Actualització de les quotes dels socis.
 • Campanyes de publicitat.
 • La col·laboració de les persones famoses.
 • La col·laboració de les empreses.
 • Finançament a través de fundacions privades
 • Finançament públic.
 • Recomanacions i criteris d’actuació per a la relació amb les AAPP
 • Identificació d’interlocutors. Creació i manteniment de BD.
 • Formes bàsiques de col·laboració amb les AAPP
 • Les convocatòries: tipologies, publicitat i difusió, requisits.
 • Redacció d’un projecte: de la idea al paper.
 • L’assignació de l’IRPF.

3. Noves tecnologies i captació de fons.