Subvencions per a les entitats de cultura popular i tradicional per a l’any 2015

Fins el dia 13 de febrer de 2015,  les entitats de cultura popular i tradicional poden sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona.

Informació: http://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions

En aquest enllaç hi ha una guia d’ajut i els models que s’han d’omplir  i enviar per demanar la subvenció. És el Model de sol·licitud 06593/15

Si necessiteu ajut per tramitar la subvenció, us podeu dirigir al servei de cultura de l’Ajuntament de Manlleu