Justificació a la Diputació de Barcelona de les subvencions de l’any 2014

Les entitats de cultura popular i tradicional que l’any passat van sol·licitar la subvenció i els hi van resoldre favorablement, la poden justificar fins a finals de febrer. La data màxima per presentar les justificacions és  el 28 de febrer de 2015.

Informació: http://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions

En aquest enllaç hi ha el model que s’ha de presentar. És el Model de justificació 05843/14

Si necessiteu ajut per tramitar la justificació, us podeu dirigir al servei de cultura de l’Ajuntament de Manlleu