Assemblea General Ordinària 2020

Acta de l’Assemblea General Extraordinària de socis del 2020

A les 17  h en primera i única convocatòria del dia 10 de Març 2020 seguint el que contem­plen els estatuts en l’article 7, comença l’assemblea general.

Tots els membres de la junta hi són presents :

Montserrat Callís Areñas, Mª. Carme Valls, Rosa Parés Rifà, Dolors Boix Codina, Mª Dolors Riera Sala, Andrea Ló­pez Martínez, Antonia Ortiz Garcia, Manuel Fuentes Morales.

Amb representació de l’Ajuntament hi ha el regidor de la Gent Gran, el Sr. Rafa Cuenca.

                                                                    Ordre del dia                        

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 3 d’Abril 2019
  2. Estat de comptes.
  3. Precs i preguntes.

A continuació podeu descarregar l’acta de l’Assemblea