Assemblea general ordinària de socis

Entrada compartida per Teatre Centre Manlleu Associació Cultural

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea general ordinària de socis, que tindrà lloc el diumenge 20 de desembre de 2015, a les 12 del migdia en primera convocatòria i a les 12.30 en segona, a l’Espai Rusiñol, amb el següent ordre del dia:

PRIMER: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
SEGON: Informe econòmic.
TERCER: Informe social.
QUART: Informació de la dissolució de la Fundació Teatre Centre i la continuació de les obres del teatre del carrer del Pont.
CINQUÈ: Precs i preguntes.

I, sense res més, us animem a assistir-hi.

Gràcies.

LA JUNTA