Assemblea general 2014

Entrada compartida per AMPA Institut Antoni Pous i Argila

Assemblea general 2014

L’AMPA us convoca a tots el proper dilluns dia : 10-11-2014 ,  en 1a convocatòria a les  20:00 h   i   2a convocatòria  20:30 h

Us demanem la màxima assistència.

Lloc a la sala d’audiovisuals de l’INS.

Ordre del dia:

  • Aprovació acta 2013.
  • Estat de comptes.
  • Altes i baixes membres de la junta.
  • Remodelació servei de biblioteca.
  • Activitats extraescolars.
  • Prec i preguntes.