DIJOUS 20 DE FEBRER ASSEMBLEA

Entrada compartida per

Assemblea ordinaria de l’ AMSO el proper 20 de febrer a les 21,15 al local social de Can Puget.

Ordre del dia:
Pressupost 2014
Activitats 2014
Liquidació pressupost 2013
Aprovació acta anterior
Precs i preguntes.

Us enviem per correu ordinari l’assegurança de busseig, i recordeu tenir la revisió mèdica actualitzada.