Comunicat Escoles Vedruna suport convocatòria Som Escola

Entrada compartida per AFA Vedruna MANLLEU

A continuació reproduïm el comunicat que les escoles Vedruna han fet com a suport a la convocatòria organitzada per SOM ESCOLA pel proper 14 de juny a Barcelona:

“En nom i representació de l’equip coordinador de les Escoles Vedruna de Catalunya, format per una xarxa de 36 centres i que acull entorn de 20.000 alumnes,volem manifestar el nostre suport a la convocatòria organitzada per SOM ESCOLA pel proper 14 de juny a Barcelona.
En més d’una ocasió, en aquests darrers mesos,hem manifestat la nostra preocupació per la situació jurídica en què es troba la llengua catalana,especialment a partir de la LOMCE i de les sentències del Tribunal Constitucional.Entenem que la llengua i els continguts de cultura i d’història de Catalunya són 2 aspectes que formen part del moll de l’os del Projecte Educatiu Vedruna i, de forma genèrica del model d’escola Catalana que hem estat aplicant, a les nostres escoles i al nostre país en els darrers 30 anys.
Per això, en uns moments d’incertesa i risc per a la continuïtat normalitzada de l’ensenyament a de la llengua, creiem oportú d’impulsar als claustres de les nostres escoles, a les seves direccions, als alumnes i a totes les nostres famílies, a participar en l’acte cívic i popular de protesta i reivindicació en bé del català i dels continguts culturals i històrics propis de la nostra nació.Pensem que és bo, des de les escoles, facilitar tota mena d’iniciatives que ens portin a la participació de la diada del 14 de juny.
A la vegada, convidem a les nostres famílies i de manera especial mitjançant les Juntes de les AMPA a promoure i coordinar accions que ens portin a participar activament.
De segur que, ben organitzats,podem mostrar-una vegada més-la nostra veu i la nostra voluntat en favor de la llengua i del país”


Signat: Montserrat Espinalt i Soldevila (en nom de l’Equip de Coordinació de Vedruna Catalunya Educació)