Assemblea general ordinària de socis

Entrada compartida per Teatre Centre Manlleu Associació Cultural

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea general ordinària de socis, que tindrà lloc el diumenge 18 de desembre de 2016, a les 12 del migdia en primera convocatòria i a les 12.30 en segona, a l’Espai Rusiñol, amb el següent ordre del dia:

PRIMER: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

SEGON: Informe econòmic.

TERCER: Informe social.

QUART: Elecció de la nova junta de l’entitat.
CINQUÈ: Informació de la continuació de les obres del teatre del carrer del Pont.

SISÈ: Precs i preguntes.

I, sense res més, us animem a assistir-hi.

Gràcies.

LA JUNTA