Assemblea general extraordinària

Entrada compartida per

Convocatoria

Senyors, Senyores,

L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea general  extraordinària de l’associació Club Automodelisme Manlleu, que tindrà lloc el proper dia 13 de Març  a les 20:30 hores. Lloc: Picines municipals de Manlleu, amb el següent ordre del dia:

 

1.- Aplicació de la nova llei fiscal  per les entitats  esportives i sense ànim de lucre

2.- Futur immediat del nostre club

3.- Dimissió en bloc  de l’actual junta directiva

4.- Torn obert de paraula

 

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura d’una autorització.

 

El president

Manel Leiva Nuño

 

Manlleu, a 24 de Febrer de 2015