Alternatives al capitalisme / Cursos Taifa a Osona

Entrada compartida per Associació juvenil Casal Popular del Jovent de Manlleu – Boira Baixa

Com el curs passat, diverses entitats de la comarca (GDT, ADSO, CCOO, Boira Baixa, Procés Constituent, AAVV del Remei) i el Seminari d’Economia Crítica TAIFA hem tornat a aplegar esforços per organitzar una sèrie de 6 sessions amb el títol genèric d’Alternatives al capitalisme.

Les tres primeres seran en format curs a càrrec del Seminari Taifa. Tindran lloc a l’espai ETC de Vic a 2/4 de 8 del vespre en les dates i amb els títols que s’indiquen a continuació:

1. Introduccció i conceptes fonamentals (21/11/14)

Es parteix de la premissa que una societat alternativa només pot ser una societat no capitalista. Però la transformació de la societat no és un acte que es produeix en un moment donat, sinó un procés permanent i doble de resistència al capitalisme i de construcció d’una societat diferent que, tanmateix, ha d’iniciar-se en l’interior de l’ordre social vigent. La societat del futur només pot sortir de baix a dalt i de la relació harmònica entre projectes diferents i múltiples.

2. Model autocentrat i socialisme del s. XXI (05/12/14)

El procés de transformació s’ha de produir sense una definició prèvia del model de societat alternativa, però hauria de caracteritzar-se per la seva radicalitat democràtica, és a dir, les decisions en relació a la producció i la distribució s’haurien de prendre des de la col·lectivitat i amb l’objectiu fonamental de satisfer les necessitats materials de la població en el marc d’un procés econòmic ecològicament viable

3. Municipalisme (19/12/14)

El municipi és l’espai administratiu i polític on vivim i treballem la majoria de les persones i gran part del benestar individual i col·lectiu de la ciutadania depèn de les polítiques que es fan des dels ajuntaments. Atès el seu paper com espai de convivència, el municipi pot convertir-se en l’ambit de partida per tal que els subjectes socials puguin avançar cap a una societat comunalista: no propietarista, sense classes, antijeràrquica, antipatriarcal i antimilitarista.

Posteriorment hi haurà tres sessions més en format de debat, amb títols i dates a determinar.

Els assistents a la primera sessió del 21N puntuaran 3 títols-temes preferits entre una llista que se’ls proporcionarà a partir de les propostes de les diferents entitats sobre alternatives concretes. Es tiraran endavant les millor puntuades.

La inscripció s’ha de fer enviant un correu electrònic a gdter@gdter.org

Els inscrits hauran d’abonar 5 euros que es recolliran in situ, a l’ETC.